Principii și valori

Principiile C.P. „CONCORDIA” se bazează pe:

 • Îmbunătăţirea dialogului social şi a mediului de afaceri
 • Dezvoltarea cooperării cu alte organizaţii patronale, pe plan intern şi internaţional
 • Modernizarea activităţilor prin promovarea unor concepte și metode moderne de management
 • Diversificarea serviciilor pentru membri și a surselor de finanțare a activității

Valorile de bază ale membrilor C.P. „CONCORDIA” sunt:

  • colaborarea
  • dialogul
  • responsabilitatea socială
  • calitatea resurselor umane
  • credibilitatea
  • etica în afaceri
  • responsabilitatea
  • spiritul antreprenorial
  • spiritul de echipă
  • libera concurență