Obiective

Dezvoltarea unui climat de solidaritate socială şi profesională, atât între membri, cât şi împreună cu celelalte structuri patronale – naţionale şi europene  – capabil să ducă la coagularea acestora în organizaţii puternice, reprezentative.

employ