Misiunea

Reprezentarea intereselor economice, profesionale, sociale, tehnice şi juridice ale federaţiilor membre în colaborarea cu autorităţile și instituțiile publice, organizațiile sindicale și patronale, mass-media ş.a.

  • participarea la consultările din cadrul instituţiilor de dialog social constituite potrivit legii şi reprezentarerea echitabilă a membrilor săi în aceste instituţii;
  • iniţierea şi/sau participarea în parteneriat la programe de creştere a ofertei de locuri de muncă, participarea la elaborarea programelor naţionale şi regionale de formare şi reconversie