Activități și servicii

Reprezentarea intereselor economice, profesionale, sociale, tehnice şi juridice ale federaţiilor membre, în raport cu autorităţile centrale şi locale, instituţiile publice, mass-media, organizaţiile sindicale, alte organizaţii neguvernamentale, precum şi cu organizaţiile patronale similare (naţionale şi internaţionale), cu organisme ale UE şi altele.

Servicii de informare a membrilor – transmiterea informaţiilor despre legislaţia economică internă şi internaţională, conjuncturile  economice interne şi internaţionale, strategiile naţionale şi regionale de dezvoltare, studii de fezabilitate, alte informaţii solicitate de membri.

Servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi financiară – întocmirea documentaţiilor necesare în relaţiile cu autorităţile locale şi centrale, asistență pentru realizarea de proiecte şi programe de finanţare naţionale şi europene, organizarea de cursuri de formare managerială şi de formare profesională continuă, programe de incluziune socială etc.