Federația Patronală a Serviciilor Financiare din România

Date de contact

 • Adresa: Piața Montreal nr.10, parter, sector 1, București
 • Email: office@cpbr.ro
 • Președinte: Steven van Groningen

Data aderării la Confederația Patronală Concordia

Federația Patronală a Serviciilor Financiare din România este membru al Confederației Patronale Concordia din anul 2016.

Organizații membre

Federația Patronală a Serviciilor Financiare din România este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate „activități financiare, bancare și de asigurări”.

Proiecte/Activitate/Evenimente

Federația Patronală a Serviciilor Financiare își propune să contribuie la creșterea încrederii în sistemul bancar românesc și la dezvoltarea economică a României, atât ca parte a dialogului tripartit <Guvern‐Patronat‐Sindicate> cât și prin ridicarea standardelor bancare ca bază a protecției reale a consumatorilor

 • Obiective și activități pe plan național
  • să promoveze comunicarea, cooperarea şi dialogul social dintre prezenta Organizaţie Patronală şi autorităţile din România
  • să coopereze cu autorităţile pentru depăşirea dificultăţilor şi obstacolelor care pot exista în relaţiile cu publicul general, clienţii, investitorii privaţi autohtoni şi străini
  • să contribuie la creşterea standardelor din industrie şi a cunoştinţelor în domeniul financiar din România
  • să contribuie la inițierea, întocmirea şi promovarea legilor noi şi a altor iniţiative legislative sau de reglementare, sau la modificarea celor deja existente
  • să emită opinii consultative cu privire la legile propuse sau iniţiativele legislative sau de reglementare trimise prezentei Organizaţii Patronale pentru revizuire
  • să sprijine libertatea deplină de acţiune a Membrilor săi pentru dezvoltarea şi eficientizarea din punct de vedere comercial a activităţii acestora
  • să contribuie la îmbunătăţirea standardelor profesionale din industrie şi să stabilească program de instruire comune şi certificări
  • să stabilească standarde de etică minime şi mecanisme de supraveghere aliniate cerinţelor specifice stipulate de cadrul juridic şi de reglementare român
  • să promoveze concurenţa loială pentru asigurarea de oportunităţi egale fiecăruia dintre Membrii acestuia
  • să faciliteze schimbul de idei şi opinii între Membrii săi în scopul identificării şi promovării intereselor comune
  • să întocmească documente de luare de poziţie şi documente tehnice în folosul comun al Membrilor săi
  • să contracteze în numele Membrilor săi şi să distribuie analize de piaţă informative, studii de referință, reviste, cărţi şi altele asemenea
  • să strângă şi să utilizeze fonduri şi să gestioneze aceste fonduri pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor sale

 • Obiective și activități pe plan internațional
  • să sprijine absorbţia de fonduri pentru dezvoltare puse la dispoziție României în baza numeroaselor politici ale Uniunii Europene
  • să promoveze interesele comunităţii internaționale de afaceri în România cu scopul de a atrage Investiţii Străine Directe suplimentare
  • să coopereze cu organizaţiile internaţionale sau cu alte entităţi cu scopuri şi activităţi similare
  • să organizeze şi să participe la întruniri, simpozioane, seminarii, cursuri.