Structura de organizare

Organele de conducere, decizie şi control ale C.P.”CONCORDIA” sunt:

  • Adunarea Generală
  • Consiliul Director
  • Preşedintele
  • Auditorul Extern
  • Comisia de Cenzori
  • Direcția Executivă

Prin hotărâre a Consiliului Director pot fi înfiinţate Comitete Permanente, Comitete Ad-hoc şi alte organisme.

*) Detalii în Statutul Confederației și în Regulamentele de organizare și Funcționare