Direcția executivă

Direcția Executivă asigură planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților Confederației pentru indeplinirea hotărârilor Adunării Generale și executarea măsurilor stabilite de organele de conducere.

Structura de organizare a Direcției Executive este aprobată de Consiliul Director.

Conducerea ei este asigurată de un Director Executiv numit de Consiliul Director.