Adunarea generală

Adunarea Generală este forul de conducere al CP CONCORDIA.

Ea este formată din câte un reprezentant statutar al fiecărui Membru sau un împuternicit al acestuia.

Adunarea Generală are următoarele competenţe:

  • stabileşte strategia şi obiectivele pe termen mediu şi lung ale CP CONCORDIA
  • aprobă rapoartele Consiliului Director, ale Auditorului şi ale Comisiei de Cenzori
  • aprobă programul de măsuri propus de Consiliul Director, Auditor şi Comisia de Cenzori
  • aprobă Execuţia bugetară, Bilanţul contabil anual, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul următor
  • decide afilierea la organizaţii patronale europene şi internaţionale