Reprezentativitate

Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a Civilă, prin Sentinţa civilă nr. 20, pronunţată în şedinţa publică din 21.08.2007, în Dosarul nr. 26995/3/200  a constatat reprezentativitatea la nivel naţional a Confederaţiei Patronale „CONCORDIA”.

La data de 10.10.2017 Tribunalul Bucureşti Secţia a V-a Civilă a  admis cererea CP „CONCORDIA” și a constatat că sunt îndeplinite din nou condiţiile de reprezentativitate la nivel naţional a Confederaţiei Patronale Concordia, potrivit prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011.