Solicităm prudență și realism pentru Legea pensiilor

Confederația Patronală Concordia (CPC) a luat notă de punerea în dezbatere publică a proiectului noii Legi a pensiilor și semnalează necesitatea sustenabilității majorării cheltuielilor totale pe care le incumbă noua lege.

Citiți integral Comunicat_Legea pensiilor prin care solicităm ca dezbaterile pe marginea proiectului noii Legi a pensiilor să pornească de la posibilitățile reale ale economiei românești, punând accentul pe resursele de finanțare a majorării fondului de pensii, printr-o analiză fundamentată a ipotezelor și perspectivelor de dezvoltare economică, inclusiv a pieței forței de muncă în următorii ani.