Raport Eurofound „Schimbări inovatoare în companiile europene”

Raportul publicat de Eurofound (Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă) evaluează comportamentul inovativ al companiilor și analizează legăturile dintre inovare, practici, performanță și bunăstarea la locul de muncă în rândul celor 28 de State Membre.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1707en.pdf