Conferința anuală a ILO

Cea de-a 107-a sesiune a Conferinței Organizației Internaționale a Muncii are loc la Geneva, în perioada 28 mai – 8 iunie 2018.
Din partea Confederației Patronale Concordia participă doamna Vicepreședinte Silvia Vlăsceanu, Director Executiv al ACUE.

Ghidul Conferinței