Confederația CONCORDIA stăruie asupra necesității procesului de consultare reală cu mediul de afaceri

COMUNICAT de PRESĂ

București, 20 iulie 2017 – Confederația Patronală „Concordia”, reprezentativă la nivelul economiei naționale și reunind cele mai puternice federații sectoriale din economia românească, ce cuprind 7 din primele 10 companii după numărul de angajați și cifra de afaceri, stăruie asupra necesității consultărilor privind măsurile avute în vedere de Guvern, din păcate fără dezbatere sau analiză adecvată.

Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului României ca proiectelor de acte normative supuse avizării Consiliului Economic și Social (CES) să li se dea șanse reale de a fi dezbătute cu toți partenerii sociali implicați.

Noul Cod Administrativ este cel mai recent proiect de act normativ avansat de către Guvern, care printr-o dezbatere transparentă și de substanță ar putea să ajute mediul de afaceri să interacționeze cu administrația locală și centrală, prin clarificarea responsabilităților și introducerea unor mecanisme noi de acces mai facil la informațiile relevante pentru mediul privat.

Proiectul normativ menționat mai sus, conținând nu mai puțin de 700 de articole și aflat în proces legislativ de aprobare, a ajuns spre avizare la CES în data de 12 iulie a.c., cu termen de aprobare în 26 iulie. Proiectul de lege abrogă 21 de acte normative, modifică alte 6 și generează 8 acte normative noi, însă este descris de către inițiatori ca neavând niciun impact economic asupra mediului de afaceri sau asupra Bugetului de Stat.

O altă  măsură preconizată, cea de mutare a contribuțiilor sociale în sarcina angajatului, trebuie la rândul ei gândită și calibrată foarte atent, astfel încât să nu producă dezechilibre majore. Membrii Concordia consideră că introducerea taxei de solidaritate, într-o perioadă marcată de creșterea semnificativă a cheltuielilor bugetare, nu este oportună, fiind o formă de impozitare suplimentară și diferențiată a veniturilor angajaților. Bugetul de Stat, credem noi, trebuie folosit în primul rând ca un instrument pentru dezvoltarea economică a României, nu doar ca un inventar de venituri de cheltuieli.

Prin aceste doua exemple Concordia subliniază faptul că lipsa dialogului și a fundamentării prin studii de impact corespunzătoare, care să preceadă orice astfel de propuneri, prezintă risc sporit asupra stabilității macroeconomice. Orice decizii pripite pot anula avantajul de creștere economică de care România a beneficiat în ultimii ani, cu efecte negative semnificative asupra tuturor angajaților,  atât din mediul privat, cât și din sectorul public.

Confederația Patronală Concordia, fidelă principiilor Dialogului Social, reiterează necesitatea ca actele normative și orice măsuri structurale importante de natură a schimba mecanismele economice și fiscale existente trebuie să fie rezultatul unor consultări și dezbateri care să includă în mod real reprezentanții partenerilor sociali reprezentativi, inclusiv pe cei ai angajatorilor, contributori majori la susținerea creșterii economice.

Confederația Concordia își exprimă, în continuare, întreaga disponibilitate de a contribui direct sau cu ajutorul membrilor și partenerilor săi, la dezbateri reale cu autoritățile și la elaborarea de studii de impact relevante, în folosul dezvoltării României. Orice măsuri de asemenea anvergură, impuse fără consultarea judicioasă a partenerilor sociali și fără prezentarea unor studii de impact și dezbaterea transparentă a acestora, vor inhiba performanța economică a angajatorilor și, în cele din urmă, vor afecta semnificativ atât predictibilitatea mediului economic și investițional românesc, cât și standardul de viață al românilor.

Comunicat_CP CONCORDIA-20 iulie 2017_consultare mediu de afaceri