Uniunea Patronală “GAZ ROMÂNIA”

www.unipet.ro

Scurt istoric

Personalitate juridică: acordată prin Sentinţa Civilă nr.14 din 04.05.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a Civilă în Dosar nr. 12981/3/2006.

Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 19/D/2006, emis de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a Civilă.

Guvernanţa

Organele de conducere:

  • Adunarea Generală
  • Consiliul Director compus din 5 -15 membri
  • Preşedinte:Corin Emil CINDREA
  • Director General executiv: Victor Alexandru SCHMIDT,e-mail: patronatgazromania@gmail.ro

Membrii Federaţiei

Membri fondatori:

  • Asociaţia Patronală GAZ ROMÂNIA
  • Organizaţia Patronală UNIPET Ploieşti

Lista membrilor actuali :

  • Asociaţia Patronală GAZ ROMÂNIA, Preşedinte:Ioan RUSU, Director General executiv: Ioan CHIŞ
  • Organizaţia Patronală UNIPET Preşedinte:Constantin ILIESCU

În cadrul societăţilor comerciale membre ale Uniunii PatronaleGaz România” lucrează un număr de peste 18.500 salariaţi.

Reprezentativitatea

În curs de obţinere reprezentativitatea la nivelul sectorului de activitate „Energie, petrol şi gaze şi minerit energetic”, documentaţia fiind depusă la tribunalul Bucureşti.

Afilierea la organizaţii şi organisme interne şi internaţionale

Uniunea Patronală GAZ ROMÂNIA este membru al Confederaţiei Patronale CONCORDIA, din anul 2012.