Federația Patronatelor din Industria Auto

Scurt istoric

A fost fondată de Adunarea Generală Constitutivă din 20.02. 2013. Are personalitate juridică acordată prin Hotărârea nr. 6 FED/14.03.2013, pronunţată în Dosar nr. 7792/3/2013 de către Secţia a V-a, Tribunalul Bucureşti.

Scopul

Promovează, reprezintă, susţine şi apără interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, în plan naţional şi internaţional, potrivit Statutului şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Guvernanţa

Organele de conducere:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Preşedinte: Jérome Olive

Membrii

Membri fondatori:
Federaţia Patronatelor din Industria Auto are ca membri :

 • Organizaţia Patronală Auto Industrial, la care au aderat societățile:
  • SC Automobile Dacia SA,Argeş
  • SC Renault Mėcanique Roumanie,Argeş
 • Organizaţia Patronală Auto Inginerie Comercial, la care au aderat societățile:
  • SC Renault Technologie Roumanie SRL,Ilfov
  • SC Renault Commercial Roumanie SRL,Bucureşti

În cadrul societăţilor comerciale membre ale Federaţiei Patronatelor din Industria Auto lucrează un număr de peste 29.000 salariaţi.

Afilierea la organizaţii şi organisme interne şi internaţionale

La data de 20.03.2013,Federaţia Patronatelor din Industria Auto a aderat la Confederaţia Patronală CONCORDIA