Federația Patronală Petrol și Gaze

www.fppg.ro

Scurt  istoric 

A fost fondată de Adunarea Generală Constitutivă la data de 09.12.1991, în baza Legii nr. 21/1924, Decretului 31/1954 şi HGR nr. 503/1991.

Are personalitate juridică: acordată prin Sentinţa Civilă nr. 101 din 25.02.1992, pronunţată de instanţa Judecătoriei sector 1 Bucureşti, în Dosar nr. 81/PJ/1992;

Denumirea iniţială, „Federaţia Patronală ELPEGA”, a fost modificată de Adunarea Generală şi confirmată prin Încheierea Judecătoriei sector 1 Bucureşti pronunţată în şedinţa publică din 09.09.1999, în Dosar nr. 81/PJ/1992 – Federaţia Patronală Petrol şi Gaze.

Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 22 din 19.11.2004, emis de Tribunalul Bucureşti.

Viziune

Viziunea Federaţiei este să devină o organizaţie patronală de prestigiu reprezentativă pe plan intern pentru sectorul energetic și partener activ, pe plan extern, pentru organizaţiile internaţionale, pentru a susţine eficient interesele membrilor săi.

Misiune

 • Reprezentarea unitară, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor legitime ale membrilor afiliaţi, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional.
 • Sprijinirea acţiunilor de consolidare a unităţii şi identităţii Patronatului român, prin aderarea la o confederaţie patronală cu reprezentativitate naţională.
 • Promovarea principiilor liberei concurențe, în condițiile legii, pentru șanse egale fiecăruia dintre membri
 • Colaborarea cu asociaţiile patronale membre şi cu societăţile comerciale afiliate acestora, pentru perfecţionarea politicilor şi strategiilor sectoriale, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri
 • Dezvoltarea și modernizarea activităților Federației prin aplicarea unor concepte și metode moderne de conducere
 • Sprijinirea membrilor Federaţiei prin prestarea de servicii care să contribuie la perfecţionarea activităţii lor
 • Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile patronale internaţionale

Valori

  • calitatea resurselor umane
  • spiritul de echipă
  • modernitatea
  • gestionarea eficientă a resurselor
  • transparenţa
  • spiritul întreprinzător
  • dialogul
  • solidaritatea
  • pragmatismul
  • pasiunea şi angajamentul
  • creativitatea
  • etica intreprinderilor

Guvernanţă

Organele de conducere:

 • Adunarea Generală a reprezentanţilor membrilor federaţiei
 • Consiliul Director compus din 5-15 membri
 • Președinte Franck Albert Neel
 • Director executiv Cătălin Niță catalin.nita@fppg.ro

Membrii Federaţiei

Membri fondatori ai FPPG

 • Organizaţia Patronală PETROGAZ
 • Organizaţia Patronală ELECTRA, retrasă voluntar în anul 1999
 • Organizaţia Patronală PETROSTAR, retrasă voluntar în anul 2005

Lista membrilor actuali ai FPPG

 • Organizaţia Patronală “PETROGAZ” – Preşedinte – Profesor Dr. Mihai BERINDE,  www.petrogaz.org
 • Organizaţia Patronală „GAZ” – Preşedinte – Florin FRUNZĂ

Reprezentativitatea

Prin Hotărârea nr. 3 REP/ 23.01.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, s-a constatat reprezentativitatea Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze la nivelul sectorului de activitate „Energie, petrol şi gaze şi minerit energetic”, conform Legii 62/2011 a Dialogului social.

În cadrul societăţilor comerciale membre ale organizaţiilor patronale care fac parte din structura FPPG, lucrează un număr de 18.339 salariaţi, reprezentând 17,72% din numărul mediu de salariaţi din sectorul de activitate „Energie, petrol, gaze şi minerit energetic”, potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

Afiliere

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze este membru fondator al Confederaţiei Patronale CONCORDIA, participând prin reprezentanţii săi legali la Adunarea Generală Constitutivă din 12.02.2007.

Publicații

 • Revista PARTENER, publicaţie bianuală tipărită și în format digital (ISSN 1842-0818;http://partener.fppetrolgaze.ro/ )
 • Sinteza documentară „Din activitatea patronală internaţională” (I) apriliie, 2010
 • Studiu documentar „Din activitatea patronală internaţională” (II) – Organizaţii patronale şi profesionale din sectorul de petrol şi gaze- noiembrie 2010
 • Lucrarea „Organizaţii patronale şi profesionale din sectorul de energie, petrol şi gaze” din România, Ediţia I 2011 şi Ediţia a II-a, noiembrie 2012
 • Lucrarea „Din activitatea patronală internaţională” – supliment al revistei PARTENER, Editura ArtPRess, 2012
 • Studiu documentar „Din activitatea patronală internaţională”– Organizaţii patronale şi profesionale din sectorul de petrol şi gaze (II) – noiembrie 2013
 • Lucrarea „Din activitatea patronală internaţională” – Comitetele Sectoriale pentru Formarea Profesională – octombrie 2014
 • Lucrarea „Organizaţii patronale şi profesionale din sectorul energie electrică, petrol şi gaze” ediţia a III a completată şi revizuită – iulie 2016