Federația Patronală a Serviciilor Financiare

www.cpbr.ro

Misiune

Federația Patronală a Serviciilor Financiare își propune să contribuie la creșterea încrederii în sistemul bancar românesc și la dezvoltarea economică a României, atât ca parte a dialogului tripartit <Guvern‐Patronat‐Sindicate> cât și prin ridicarea standardelor bancare ca bază a protecției reale a consumatorilor

 

Obiective și activități


în România:
(i) să promoveze comunicarea, cooperarea şi dialogul social dintre prezenta Organizaţie Patronală şi autorităţile din România;
(ii) să coopereze cu autorităţile pentru depăşirea dificultăţilor şi obstacolelor care pot exista în relaţiile cu publicul general, clienţii, investitorii privaţi autohtoni şi străini;
(iii) să contribuie la creşterea standardelor din industrie şi a cunoştinţelor în domeniul financiar din România;
(iv) să contribuie la inițierea, întocmirea şi promovarea legilor noi şi a altor iniţiative legislative sau de reglementare, sau la modificarea celor deja existente;
(v) să emită opinii consultative cu privire la legile propuse sau iniţiativele legislative sau de reglementare trimise prezentei Organizaţii Patronale pentru revizuire;

pe plan intern:

(i) să sprijine libertatea deplină de acţiune a Membrilor săi pentru dezvoltarea şi eficientizarea din punct de vedere comercial a activităţii acestora;
(ii) să contribuie la îmbunătăţirea standardelor profesionale din industrie şi să stabilească program de instruire comune şi certificări;
(iii) să stabilească standarde de etică minime şi mecanisme de supraveghere aliniate cerinţelor specifice stipulate de cadrul juridic şi de reglementare român;
(iv) să promoveze concurenţa loială pentru asigurarea de oportunităţi egale fiecăruia dintre Membrii acestuia;
(v) să faciliteze schimbul de idei şi opinii între Membrii săi în scopul identificării şi promovării intereselor comune;
(vi) să întocmească documente de luare de poziţie şi documente tehnice în folosul comun al Membrilor săi;
(vii) să contracteze în numele Membrilor săi şi să distribuie analize de piaţă informative, studii de referință, reviste, cărţi şi altele asemenea;
(viii) să strângă şi să utilizeze fonduri şi să gestioneze aceste fonduri pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor sale;

pe plan internaţional:
(i) să sprijine absorbţia de fonduri pentru dezvoltare puse la dispoziție României în baza numeroaselor politici ale Uniunii Europene;
(ii) să promoveze interesele comunităţii internaționale de afaceri în România cu scopul de a atrage Investiţii Străine Directe suplimentare;
(iii) să coopereze cu organizaţiile internaţionale sau cu alte entităţi cu scopuri şi activităţi similare;
(iv) să organizeze şi să participe la întruniri, simpozioane, seminare, cursuri etc.