Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie

www.acue.ro

Scurt istoric

Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie-ACUE a fost constituită la data de 18 septembrie 2007 ca asociaţie patronală, în temeiul şi condiţiile prevăzute de fosta Lege a patronatelor nr. 356/2001 şi Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie s-a înfiinţat în luna mai 2012, la iniţiativa membrilor fondatori: Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie- Producţie şi Distribuţie (ACUE-PD) şi Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie – Furnizare şi Servicii Comune (ACUE-FSC).

ACUE este o organizaţie patronală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie electrică, petrol, gaze şi minerit energetic. Federaţia este autonomă, fără caracter politic, înfiinţată ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.

ACUE se defineşte în prezent ca o federaţie patronală puternică în domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei electrice precum și al distribuției și furnizării gazelor naturale, care reprezintă:
• 30 de companii, care fac parte din grupurile CEZ România, E.ON România, Electrica SA, ENEL România, ENGIE România, Gaz Est, C.N.T.E.E. Transelectrica SA, WIEE, WIROM Gaz
• circa 27.000 de angajaţi
• o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro
• suma totală investită de către membrii Federaţiei ACUE în perioada 2005-2018 inclusiv depășește 10 miliarde de euro

Viziunea

ACUE participă activ la realizarea și îmbunătățirea legislației și reglementărilor din sectorul energetic și din alte domenii de activitate, inclusiv asigurarea concurenţei loiale pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.
Unul dintre obiectivele importante ale federației este implicarea în consolidarea Confederaţiei Patronale „Concordia”, care să asigure o voce unitară în dialogul cu autorităţile, mediul politic şi federaţiile sindicale.

Misiunea

Federaţia ACUE a fost constituită în scopul reprezentării, susţinerii şi apărării intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit statutului său şi în acord cu prevederile legale.
De asemenea, Federaţia ACUE îşi concentrează activităţile pe elaborarea, implementarea şi sprijinirea regulilor privind concurenţa pe piaţă. În acest scop, Federaţia elaborează, implementează şi susţine îmbunătăţirea corectitudinii, transparenţei şi eticii mediului de afaceri şi a operatorilor economici care concurează pe piaţă în domeniul energiei, petrolului şi gazelor naturale.

Valorile

Valorile promovate de către Federație sunt:
• responsabilitatea
• implicarea
• transparenţa

Obiectivele Federației

Principalele obiective ale Federației sunt:
• Să reprezinte, să susţină şi să apere interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, atât în plan naţional, cât şi internaţional.
• Să activeze pentru deplina libertate de acţiune a membrilor săi, în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora.
• Promovarea concurenţei loiale, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii săi.
• Să desemneze în condiţiile legii reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bi şi tripartite de conducere şi de dialog social.
• Să elaboreze şi implementeze politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
• Să desfăşoare activităţi de promovare a intereselor membrilor săi în faţa oricăror instituţii sau foruri interne şi internaţionale.
• Să colaboreze cu factorii de decizie şi de reprezentare a diferitelor ramuri economice, atât pentru rezolvarea problemelor de interes general, cât şi celor de interes special în domeniul energetic.
• Să elaboreze strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;
• Să colaboreze cu organizaţii patronale similare din străinătate şi cu organismele de reprezentare patronală din Europa şi din întreaga lume.
• Să asigure membrilor săi accesul la informaţii, prin dezvoltarea de activităţi de studiu, documentare, publicare şi expertiză de specialitate;
• Să asigure servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă.

Guvernanţa

Organele de conducere:

  • Adunarea Generală a reprezentanţilor asociaţiilor afiliate la federaţie;
  • Consiliul Director – format din 14 membri;
  • Preşedinte al Federației ACUE şi al Consiliului Director: Frank HAJDINJAK – Director General al E.ON România S.A.; office@acue.ro
  • Director Executiv: Dr. ing. Silvia VLĂSCEANU, silvia.vlasceanu@acue.ro

Membrii

Federaţia ACUE are ca membri fondatori:

  • Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie – Producţie şi Distribuţie (ACUE-PD), care are 15 membri societăţi comerciale;
  • Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie – Furnizare şi Servicii Comune (ACUE- FSC) care are 15 membri societăţi comerciale.

Reprezentativitatea

Federaţia este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate „Energie, petrol şi gaze şi minerit energetic”, în condiţiile prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, art. 72 alin. (1) lit. B şi art. 73 lit. B, prin Hotătârea Tribunalului Bucureşti.

Afilierea la organizaţii şi organisme interne şi internaţionale

În anul 2008, fosta Asociaţie a Companiilor de Utilităţi din Energie – ACUE s-a afiliat voluntar la Confederaţia Patronală CONCORDIA, considerând că este nevoie de o unificare a mişcării patronale.