Asociaţia Investitorilor Privaţi

Scurt istoric

La data de 10 ianuarie 2011 a fost încheiat şi autentificat Statutul Asociaţiei Investitorilor Privați.

Asociația a fost fondată de Adunarea Generală Constitutivă din martie 2011.

La data de 11 aprilie 2011 a fost încheiat actul adiţional nr.1 la Statutul PIA.

A obținut Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 50 din 27.04.2011.

Scopul

Reprezentarea intereselor Membrilor pe plan naţional şi internaţional în conformitate cu Documentele Principale şi cu legea.

 • să permită acestora desfăşurarea activităţilor în baza principiilor unui sistem economic modern în care investiţiile, distribuţia şi preţurile bunurilor şi serviciilor sunt determinate prin funcţionarea unei economii de piaţă liberă; şi
 • în susţinerea respectivului obiectiv, să promoveze relaţii productive şi de cooperare cu autorităţile publice, sindicatele, alte persoane juridice şi fizice;

Misiunea

Promovarea unui dialog responsabil, constructiv şi transparent.

Obiectivele Asociației

pe plan intern:

 • să sprijine libertatea deplină de acţiune a Membrilor săi pentru dezvoltarea şi eficientizarea din punct de vedere comercial a activităţii acestora;
 • să promoveze concurenţa loială pentru asigurarea de oportunităţi egale fiecăruia dintre Membrii acestuia;
 • să asigure schimbul de idei şi opinii între Membrii săi în scopul identificării şi promovării intereselor comune;
 • să distribuie documente informative de luare de poziţie, documente, publicaţii periodice, cărţi şi altele asemenea;
 • să strângă şi să utilizeze fonduri şi să gestioneze aceste fonduri pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor sale;

în România:

 • să promoveze comunicarea, cooperarea şi dialogul dintre prezentul Patronat şi autorităţile din România;
 • să coopereze cu autorităţile pentru depăşirea dificultăţilor şi obstacolelor care pot exista în relaţiile cu investitorii privaţi autohtoni şi străini;
 • să iniţieze, să întocmească şi să promoveze legi noi şi alte iniţiative legislative sau de reglementare sau să le modifice pe cele deja existente;
 • să emită opinii consultative cu privire la legile propuse sau iniţiativele legislative sau de reglementare trimise prezentului Patronat pentru revizuire;

pe plan internaţional:

 • să sprijine absorbţia de fonduri pentru dezvoltare puse la dispoziție României în baza numeroaselor politici ale Uniunii Europene;
 • să promoveze interesele comunităţii internaționale de afaceri în România cu scopul de a atrage Investiţii Străine Directe suplimentare;
 • să coopereze cu organizaţiile internaţionale sau cu alte entităţi cu scopuri şi activităţi similare;
 • să organizeze şi să participe la întruniri, simpozioane, seminare, cursuri etc.;

să întreprindă orice alte acţiuni care pot fi utile scopurilor şi obiectivelor sale în baza unei hotărâri a Consiliului Director sau a Adunării Generale.      

Guvernanţa

Organele de conducere:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Preşedinte: Franz Weiler – CEO  Uniqa Asigurări
 • Director executiv: Doina CIOMAG, e-mail: office@fic.ro; doina.ciomag@fic.ro

http://www.fic.ro

 Membri

Asociația are ca membri următoarele societăți comerciale :

 • SC ARCTIC SA Dâmboviţa
 • SC AZOMUREŞ S.A. Târgu Mureş
 • SC Bucureşti Turism S.A. Bucureşti
 • SC Can-Pack România SRL Bucureşti
 • SC ARTIMA SA Ilfov
 • Citibank Europe Plc, Dublin – Sucursala România, Bucureşti
 • SC HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. Bucureşti
 • JTI – JT International (România) SRL, Bucureşti
 • JT International Manufacturing SA Bucureşti
 • KPMG România SRL Bucureşti
 • Lafarge Ciment (România) SA Bucureşti
 • Mazars Consulting SRL Bucureşti
 • Mazars România SRL Bucureşti
 • Midia Resources SRL Bucureşti
 • MOL Petroleum Prod SRL Cluj
 • Nestle România SRL Bucureşti
 • PWC – PricewaterhouseCoopers Audit SRL Bucureşti
 • PricewaterhouseCoopers Servicii SRL Bucureşti
 • PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SRL Bucureşti
 • PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL Bucureşti
 • PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL Bucureşti
 • RMS SCOT SRL Bucureşti
 • Timken România SA Prahova
 • The Nova Group Investments România SA Bucureşti
 • United Romanian Breweries Bereprod (TUBORG) SRL Bucureşti
 • Carlsrom Beverage CO SRL Bucureşti
 • Bilbor Mineral Water SRL Ilfov
 • Vodafone România SA Bucureşti
 • Valvis Holding SA Bucureşti
 • Wrigley Romania SRL Bucureşti
 • Wood & Asociaţii SPARL Bucureşti

În cadrul societăţilor comerciale membre ale Asociaţiei Investitorilor Privaţi lucrează peste 50.000 salariaţi.

Afilierea la organizaţii şi organisme interne şi internaţionale

 • La data de 20.03.2013, Asociaţia Investitorilor Privaţi Federaţia Patronatelor de Comerţ din România a aderat la Confederaţia Patronală CONCORDIA