Noutăți

Este necesară adoptarea de măsuri privind corectarea deficitului bugetar

Solicităm o abordare constructivă, coerentă și în consultare cu mediul de afaceri

Employment and Social Developments in Europe 2018

Raportul Comisiei Europene din 2018 confirmă tendințele pozitive, dar subliniază nevoia crescândă de competențe și incluziune.

Concordia – în topul promovării industriilor cu valoare adăugată

Concordia a fost premiată la Gala Patronatelor

Proiectul de OUG “Investește în Tine” necesită consultare amplă pentru a avea efectul scontat

Considerăm pripită presupusa adoptare a proiectului în forma care a fost publicată pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Conferința anuală a ILO

Conferința Organizației Internaționale a Muncii are loc la Geneva, în perioada 28 mai – 8 iunie 2018.

Solicităm responsabilitate și transparență în abordarea Pilonului II de pensii

Atragem atenția asupra riscurilor pe termen lung pe care le implică modificarea cadrului actual de funcționare a Pilonului II de pensii.

Sănătatea economiei este oglinda deciziilor publice

Este necesară fundamentarea economică a legislației prin studii de impact.

Predictibilitatea și consultarea sunt esențiale pentru investitori

Încrederea investitorilor în mediul de afaceri din România este pe o pantă descrescătoare, în ciuda rezultatelor bune și a creșterii economice.

Coaliția pentru Dezvoltarea României a prezentat Guvernului prioritățile mediului de afaceri

Reprezentanții CDR au semnalat Guvernului problemele prioritare pentru dezvoltarea economică a României.

Reducerea decalajului de competențe pentru creștere economică și creare de locuri de muncă

Conferință internațională organizată de asociațiile patronale din Bulgaria